FLC Gia Lai

Thursday - 20/09/2018 12:13
At the meeting, Gia Lai province was Vice Chairman of the Provincial People's Committee Nguyen Duc Hoang. There are also representatives from various sectors and localities: Departments of Planning and Investment, Construction, Natural Resources and Environment, Agriculture and Rural Development, Culture, Sport and Tourism; Management Board of investment projects for construction of civil and industrial works, Provincial People's Committee Office; Chairman of People's Committee of districts: Dak Doa, Chu Prong and Pleiku city.
At the meeting, Gia Lai province was Vice Chairman of the Provincial People's Committee Nguyen Duc Hoang. There are also representatives from various sectors and localities: Departments of Planning and Investment, Construction, Natural Resources and Environment, Agriculture and Rural Development, Culture, Sport and Tourism; Management Board of investment projects for construction of civil and industrial works, Provincial People's Committee Office; Chairman of People's Committee of districts: Dak Doa, Chu Prong and Pleiku city.

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

REGISTER FOR LATEST NEWS


Lorem Ipsum chỉ đơn giản là văn bản giả của ngành in ấn và sắp chữ. Lorem Ipsum là văn bản giả của ngành công nghiệp tiêu chuẩn kể từ những năm 1500, khi một máy in không xác định lấy một galley loại ...
KHANH THINH REAL ESTATE COMPANY SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHANG THỊNH

Về chúng tôi

Lorem Ipsum là gì? Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn. Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn từ những năm 1500, khi một họa sĩ vô danh ghép nhiều đoạn văn bản với nhau để tạo...

Thông tin liện hệ

Social

Join Now

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second